top of page

Terms & Conditions

Οροι χρήσης

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται από το www.moralmarket.gr (εφεξής "MORAL MARKET") και ο νόμιμος ιδιοκτήτης αυτού του ιστότοπου είναι η MORAL MARKET, και κάθε είδους αρχή χρήσης και εξοικονόμησης στον ιστότοπο ανήκει στην MORAL MARKET .

Αυτοί οι όροι χρήσης μπορούν να αλλάξουν όταν είναι απαραίτητο, αλλά αυτές οι αλλαγές θα δημοσιεύονται τακτικά στο SITE και θα ισχύουν από την ίδια ημερομηνία.

»Δεν επιτρέπεται στον χρήστη να δημοσιεύει ή να αποστέλλει παράνομη, απειλή οποιουδήποτε είδους, η οποία θα αποτελούσε ποινικό αδίκημα, θα απαιτούσε νομική παρακολούθηση ή θα παραβίαζε το τοπικό, εθνικό ή διεθνές δίκαιο ή απλώς δημιουργούσε μια κατάσταση που θα προσβάλλει κάποιον άλλο χρήστη ή ενθαρρύνετε οποιαδήποτε από αυτές τις καταστάσεις: προσβλητικές, καταχρηστικές, δυσφημιστικές, χυδαίες, πορνογραφικές, προσβλητικές ή ανήθικες πληροφορίες.

»Ο χρήστης δεν μπορεί να στείλει μαζικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε άτομα άλλα από μέλη που έχουν εγγραφεί σε συνδρομή ηλεκτρονικού δελτίου με τη δική τους συγκατάθεση. MORAL MARKET και οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Λογισμικού έχουν το δικαίωμα να αφαιρέσουν τους λογαριασμούς και τα περιεχόμενα του ιστότοπου των χρηστών που στέλνουν μαζικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το σύστημα χωρίς προειδοποίηση.

»Δεν επιτρέπεται στον χρήστη να δημοσιεύει ή να στέλνει, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν προσαρμοστεί από υλικό που παραβιάζει το απόρρητο ή τα δικαιώματα δημοσίευσης κάποιου άλλου ή προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα εμπορικού σήματος ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας ή εμπίπτει σε αυτές τις περιγραφόμενες κατηγορίες. οποιεσδήποτε πληροφορίες, λογισμικό ή άλλο υλικό που παραβιάζει ή παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή του κατόχου του.

»Δεν επιτρέπεται στον χρήστη να δημοσιεύει ή να στέλνει οποιοδήποτε είδος πληροφοριών, λογισμικού ή άλλου υλικού που περιέχει ιό ή άλλο επιβλαβές στοιχείο.

»Το www.moralmarket.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη μη εξουσιοδοτημένη ανάγνωση των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένα άτομα (κοινή χρήση των πληροφοριών του μέλους με άλλα άτομα, χωρίς έξοδο από τον ιστότοπο κ.λπ.) χωρίς αμέλεια του μέλους, www.moralmarket.gr.

Κάθε πραγματικό και νομικό πρόσωπο που επωφελείται από τις υπηρεσίες SITE και παρέχει πρόσβαση στο SITE θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί εκ των προτέρων τυχόν αλλαγές που έγιναν από την MORAL MARKET στις διατάξεις αυτών των όρων χρήσης.

TO MORAL MARKET διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις πληροφορίες, τις φόρμες και το περιεχόμενο σε αυτό το SITE οποιαδήποτε στιγμή.

Privacy Policy

To Moral Market δεν πρόκειται να πουλήσει, να ενοικιάσει ή να κάνει χρήση του ονόματός σας, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της διεύθυνσης επιχείρησης και σπιτιού, του αριθμού τηλεφώνου και άλλων προσωπικών δεδομένων (εφεξής «προσωπικές πληροφορίες») που παρέχονται από τους επισκέπτες μέσω των εντύπων σε αυτόν τον ιστότοπο . αναλαμβάνει.

To Moral Market θα χρησιμοποιεί Προσωπικές Πληροφορίες που περιορίζονται στους ακόλουθους σκοπούς: Για αποστολή έντυπων δημοσιεύσεων / αλληλογραφίας, για αποστολή δελτίων τύπου ή ειδοποιήσεων μέσω e-mail, για την αξιολόγηση των αιτήσεών σας κατά τη διαδικασία πρόσληψης, για την παράδοση των αγορασθέντων αγαθών ή / και των βραβείων σας.

 Η πρόσβαση στις Προσωπικές Πληροφορίες είναι δυνατή μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Moral Market και από τρίτους εκπροσώπους μας που έχουν συμφωνήσει να διατηρήσουν εμπιστευτικές τις Προσωπικές Πληροφορίες. Το Moral Market θα μπορεί να χρησιμοποιεί στατιστικά δεδομένα (τύπος προγράμματος περιήγησης, γεωγραφική τοποθεσία, ηλικία, φύλο κ.λπ.) που μπορούν να ληφθούν από Προσωπικές Πληροφορίες, χωρίς να αποκαλυφθούν Προσωπικές Πληροφορίες, για τη βελτίωση της ιστοσελίδας και για την απόκτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τους καταναλωτές της γενικά . Όλα τα δικαιώματα σε τέτοια στατιστικά δεδομένα που λαμβάνονται ανήκουν στην Moral Market.

Το Moral Market δεν εγγυάται τις πολιτικές απορρήτου των ιστότοπων τρίτων μερών στους οποίους θα έχετε πρόσβαση μέσω των συνδέσμων στον ιστότοπο, επομένως σας συνιστούμε να αξιολογήσετε τις προσεγγίσεις απορρήτου των ιστότοπων που επισκέπτεστε προτού παρέχετε τυχόν προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες.

Payment Methods

Payment Methods

  • Μπορείτε να πληρώσετε με Αντικαταβολή ή Online (POS) χωρίς κανένα επιπλέον κόστος.​

  • Credit / Debit Cards

  • PAYPAL

  • Offline Payments

Καλέστε μας για χονδρική πώληση. 2169005945

bottom of page